Séries

Patrine (Bishoujo Kamen Poitrine)


Informações:

 

Ano: 1990
Versão: Windstar


Personagem / Ator / Dublador: 

Yuuko Nakami (Yuuko Hanashima): Marli Bortoleto
Tomoko Nakami (Toshie Maeda): Angélica Santos
Hayato Nakami (Saiki Shigeru): Emerson Camargo
Midori Nakami: (Makiko Otonashi): Rosa Maria Baroli
Hideki Nakami (Ryuuta Kobayashi): Vagner Fagundes
Shinsuke Takeuchi (Takehisa Yamazawa): Zaira Zordan
Deus Protetor (Seijun Suzuki): Mário Vilela

Outras Vozes: Carlos Silveira.